هنر نقاشی و هنر طراحی لوگو چه تفاوت هایی دارند؟

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

تفاوت های هنر نقاشی و هنر طراحی لوگو

اگر بخواهیم در یک جمله طراحی لوگو را تعریف کنیم میتوان گفت طراحی لوگو رساندن یک مفهوم و یا یک پیام میباشد با توجه به گیرنده و فرستننده آن اما نقاشی را میتوان خلق یک اثر و یا یک طرح هنری دانست که شاید هدف خاصی را دنبال نکند البته باید بگوییم وظیفه خاصی را دنبال نمیکند هدف خاص در سبک های مختلف نقاشی متفاوت میباشد

چه تفاوت هایی در نقاشی و طراحی لوگو وجود دارد ؟

واژه دیزاین که معادل فارسی آن طراحی میباشد از یک واژه ایتالیایی گرفته شده است از عصر رنسانس موضوع طراحی به عنوان یک پیشه و درامد به وجود آمد و در بریتانیا از واژه دیزاین به عنوان یک طرح نقشه ساده برای ایجاد خلق یک اثری هنری نام برده میشد در گذشته عمده طراحانی که پا به عرصه ی طراحی میگذاشتنند معمولا تحصیلات تخصصی در زمینه طراحی لوگو و گرافیک نداشتنند در واقع رشته ای برای این موضوع وجود نداشت و یا طراحان لوگو فارغ تحصیل در رشته ی نقاشی بودنند و یا به صورت تجربی نقاشی را فرا گرفته بودن اما در عصر حاظر افراد علاقه مند به طراحی لوگو معمولا در این رشته اقدام به تحصیل میکنند و تمام تخصص کافی برای آن را بدست می آورند .

در عصر جاری طراحی لوگو دیگر از تبلیغات فراتر رفته است و ب عنوان هویت و پرچم یک برند به کار برده میشود اما نقاشی هنوز همان عصر هنری میباشد که به عنوان یک هنر لوکس مورد ستایش قرار میگیرد

طراحی لوگو چه موضوعاتی را تحت پوشش قرار میدهد؟

طراحی لوگو طیف گسترده ای از موضوعات و مسائل را پوشش میدهد این موضوعات شامل :

شناخت نماد ها و سمبل ها همچنین روانشناسی رنگ ها میباشد زیباشناسی در پروسه ی طراحی لوگو تحلیل داده ها و نحوه ارائه پیام در طراحی لوگو جزی از استراتژی طراحی لوگو میباشد

نقاشی چه موضوعاتی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

فاکتور هایی که در نقاشی باید رعایت شود شامل نکات خاصی نخواهد شد ! صرفا میتوان گفت تمامی فاکتور هایی که در نقاشی خلق میشود تنها به یک چیز بستگی دارد ! سلایق هنرمند! نقاشی میتواند گاهی با ساختار شکنی یک هنر مند تبدیل به یک عصر هنری فاخر و ارزشمند شود

اکثر افراد جامعه نقاشی و لوگو را در یک قالب میبینند اما این تفکر اشتباهی است طراحی لوگو به عنوان شاخه ای از طراحی گرافیک وظایفی را دنیال میکند که این وظایف باید به نحو احسن انجام شود اما در نقاشی دنبال کردن وظایفی وجود نخواهد داشت! و صرفا نقاشی میتواند نمایش احساسات باشد !

۴ کارکرد در طراحی لوگو

کارکرد علمی
کارکد زیبا شناسی
کارکرد سمبلیک و نمادین
کارکرد فنی

در نقاشی هنری نیر ۴ فاکتور عمده وجود دارد :

هنرمندی که اثری خلق میکند
زیبایی عصر
سبک نقاشی
تکنیک اجرا

نکته: اگر دقت کنید در توضیحات طراحی لوگو ما به کارکد اشاره کردیم زیرا طراحی لوگو حتما و الزاما باید حاوی یک پیام باشد اما در نقاشی از نکات ارزشی استفاده کردیم بدین منظور که نقاشی ها خیلی مهم نیست و میتواند حامل هیچ پیامی نباشد !

مطالعه بیشتر